Tin tức - sự kiên

TẬP HUẤN “VẬN HÀNH THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHUN THUỐC BVTV VÀ PHÂN BÓN” ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 22/02/2019, Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia, Công ty TNHH Hoa Tín đã tổ chức lớp đào tạo, huấn luyện bay, vận hành và sử dụng “Thiết bị bay không người lái phun thuốc Bảo vệ thực vật và phân bón” tại trụ sở Công ty TNHH Hoa Tín – Cụm CN … Đọc tiếp “TẬP HUẤN “VẬN HÀNH THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHUN THUỐC BVTV VÀ PHÂN BÓN” ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO”

LỄ TIẾP NHẬN “THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHUN THUỐC BVTV VÀ PHÂN BÓN” ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 Nhằm đưa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn sản xuất Nông nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền nông nghiệp, tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón … Đọc tiếp “LỄ TIẾP NHẬN “THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHUN THUỐC BVTV VÀ PHÂN BÓN” ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO”

quy trình kỹ thuật

KỸ THUẬT THÂM CANH VÀ TĂNG NĂNG SUẤT CHO CÂY CÓ MÚI

Một số biện pháp tăng khả năng ra hoa, đậu quả: Khoanh 2 vòng vỏ cách nhau 1-2 cm, cách gốc 30-40cm. Khoanh trước ra hoa 1 tháng để cây ra nhiều hoa, khoanh sau ra hoa 1 tháng và trước khi ra lộc non để tránh rụng quả. Đảo rễ: Với cam bưởi đảo … Đọc tiếp “KỸ THUẬT THÂM CANH VÀ TĂNG NĂNG SUẤT CHO CÂY CÓ MÚI”

QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÓ MÚI

Thiết kế vườn – Đất độ dốc <30 thiết kế hàng cây như đất đồng bằng, hàng cây vuông góc với hướng gió chính. – Đất độ dốc 40-100 thiết kế lô hàng theo đường đồng mức kết hợp hệ thống mương rãnh tiêu nước và giảm tốc độ dòng chảy. – Đất độ dốc … Đọc tiếp “QUY TRÌNH TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY CÓ MÚI”