Vũ Thư: Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả phân bón Hoa Tín.

http://vuthu.thaibinh.gov.vn/News/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=500Công ty phân bón Hoa Tín phối hợp với Phòng NNPTNT và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Vũ Thư tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả phân bón Hoa Tín tại cánh đồng thôn Văn Lang xã Duy Nhất. Tại hội thảo, đại diện công ty phân bón Hoa Tín đã … Đọc tiếp “Vũ Thư: Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả phân bón Hoa Tín.”