TẠI SAO NÓI KALI GIÚP TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH HẠI VÀ ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT BẤT THUẬN VÀ TĂNG CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN

  Kali tăng tính chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện thời tiết bất thuận 4 lý do: – Kali 1 trong 3 nguyên tố đa lượng cần thiết sinh trưởng và phát triển cây trồng. Cây trồng sử dụng K  tương đối lớn so với chất dinh dưỡng khác. Chỉ khi cung cấp … Đọc tiếp “TẠI SAO NÓI KALI GIÚP TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU SÂU BỆNH HẠI VÀ ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT BẤT THUẬN VÀ TĂNG CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN”

NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU

1.1. Đạm * Ba nguồn chính của nitơ, được sử dụng trong nông nghiệp là urê, amoni và nitrat * 2 dạng đạm chính: Ammonium NH4+ : Tính chua sinh lý. Đất giữ dạng hấp thu trao đổi hạn chế rửa trôi – Nitrat NO3- : Phân kiềm sinh lý Hòa tan mạnh trong nước, … Đọc tiếp “NGUYÊN LIỆU TRONG SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÔ CƠ VÀ ĐẶC TÍNH NGUYÊN LIỆU”

QUẢN LÝ TỐT BỘ LÁ ĐÒNG VÀ HẠT Ở GIAI ĐOẠN LÀM ĐÒNG ĐỂ LÚA CÓ NĂNG SUẤT CAO

Ở cây lúa, hạt là cơ quan dự trữ (như là kho) dùng để tích lũy tinh bột, còn bộ lá đòng là cơ quan sản xuất (như là nhà máy) tạo ra đường bột để đem tích trữ vào trong hạt. Do vậy, trong canh tác lúa phải làm sao cho kho dự trữ … Đọc tiếp “QUẢN LÝ TỐT BỘ LÁ ĐÒNG VÀ HẠT Ở GIAI ĐOẠN LÀM ĐÒNG ĐỂ LÚA CÓ NĂNG SUẤT CAO”