Nhu cầu dinh dưỡng cho cây ăn trái

Nhu  cầu dinh dưỡng cây ăn trái

Giải pháp dinh dưỡng cây ăn trái

Bộ sản phẩm NPK – cân bằng

Cách bón

– Bón theo hình chiếu tán cây:
+ Kiến thiết cơ bản: Bón cách gốc 25-30 cm, vun nhẹ và tưới nước.
+ Giai đoạn sau thu hoạch: Tạo rãnh xung quanh tán chiều rộng 30-40 cm, chiều sâu 20-30 cm. Bón phân + phân chuồng, tưới nước và lấp đất lại.
+ Giai đoạn cây mang trái: Tạo rãnh xung quanh tán chiều rộng 25-30 cm, chiều sâu 10-15 cm. Bón phân, tưới nước và lấp đất lại.