LỄ TIẾP NHẬN “THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHUN THUỐC BVTV VÀ PHÂN BÓN” ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 Nhằm đưa và ứng dụng công nghệ 4.0 vào thực tiễn sản xuất Nông nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nền nông nghiệp, tạo đột phá, phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn. Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón … Đọc tiếp “LỄ TIẾP NHẬN “THIẾT BỊ BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHUN THUỐC BVTV VÀ PHÂN BÓN” ỨNG DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO”

Vũ Thư: Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả phân bón Hoa Tín.

http://vuthu.thaibinh.gov.vn/News/Lists/KinhTe/View_Detail.aspx?ItemID=500Công ty phân bón Hoa Tín phối hợp với Phòng NNPTNT và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Vũ Thư tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả phân bón Hoa Tín tại cánh đồng thôn Văn Lang xã Duy Nhất. Tại hội thảo, đại diện công ty phân bón Hoa Tín đã … Đọc tiếp “Vũ Thư: Hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả phân bón Hoa Tín.”