HỘI THẢO – HỘI NGHỊ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT SỬ DỤNG PHÂN BÓN HOA TÍN CHO VỤ ĐÔNG 2022-2023 VÀ VỤ CHIÊM XUÂN 2023
?Công tác triển khai hoạt động Hội thảo đầu vụ là trong những hoạt động thường niên hàng vụ của Phân bón Hoa Tín để chia sẻ bà con cách sử dụng Phân bón đúng thời điểm, đúng lượng, cân đối đem lại hiệu quả cao.
?Đồng thời, được lắng nghe tâm sự, đóng góp bà con trong quá trính sử dụng, Nhận được phản hồi bà con dùng rất tốt, vụ nào năm nào cũng chỉ dùng Hoa Tín là chia sẻ rất chân thành và là động lực công ty tiếp tục phát triển sản phẩm, đổi mới dây truyền ngày càng tiên tiến, hiệu quả
?P/s: Tay bà con, cô bác vẫn đan thoan thoát nhưng vẫn rất chú ý lắng nghe chia sẻ sản phẩm phân bón công ty.
Các cô chia sẻ dù gần Tết bận rộn nhưng nghe Phân bón Hoa Tín về triển khai các Cô mừng lắm, năm trước phân đắt không đủ phân không mua được, Các cháu đưa về cứ đủ phân là bọn Cô ai cũng thích, bón tốt lắm
?Những chia sẻ chân thành bà con về chất lượng phân bón Hoa Tín là những thành quả tuyệt vời Phân Bón Hoa Tín đã đạt được trong gần 20 năm lịch sử phát triển.