Công ty TNHH Hoa Tín tham gia chương trình Hội thảo phát triển Nông nghiệp thông minh do Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức

Công ty TNHH Hoa Tín phối hợp cùng Trung Tâm khảo nghiệm phân bón Quốc gia tham gia chương trình Hội thảo phát triển Nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu do Sở Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Chương trình diễn ra từ ngày 23/7 đến 26/7/2019. Đến với Hội nghị triển lãm lần này Công ty TNHH Hoa Tín giới thiệu đến Sở nông nghiệp tỉnh Lâm đồng cũng như các doanh nghiệp và bà con nhân dân sản phẩm Thiết bị bay không người lái phun thuốc BVTV P20.

Trình diễn phun thuốc trên cánh đồng chè tại công ty Cầu Đất farm

Phòng kỹ thuật Hoa Tín