NPK Hoa Tín 13-13-13

Thành phần:

– Đạm (N):  13%

– Lân (PO5):  13%

– Kali (K2O): 13%

Tác dụng:

– Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng thúc đẩy sinh trưởng và phát triển cho cây trồng.

– Hạn chế ảnh hưởng sâu bệnh hại và thời tiết bất lợi.

– Tăng năng suất chất lượng nông sản.

– Nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.

Sử dụng: