NPK 16-6-8 + Vi lượng

Thành phần

  • Đạm tổng số : 16%
  • Lân hữu hiệu: 6%
  • Kali hữu hiệu: 8%Kẽm (Zn): 100 ppm;Bo (B): 200 ppm;Mangan (Mn): 50 ppm;Sắt (Fe): 50 ppm;Đồng (Cu): 50 ppm;Độ ẩm: 5%.

Hướng dẫn sử dụng

– Lúa: 15-20 kg/sào Bắc Bộ (360 m2).

+ Lúa cấy: Chia 2 lần bón: lót sâu và thúc đẻ nhánh.

+ Lúa sạ: Chia 3 lần bón: lót sâu; thúc 1: lúa 3-4 lá thật; thúc 2: sau lần 1: 10-15 ngày.

– Ngô: 20-25 kg/sào Bắc Bộ (360 m2). Chia 3 lần bón: Bón lót; thúc 1: 3-4 lá thật; thúc 2: xoáy nõn chuẩn bị trỗ cờ.

– Rau màu:10-15 kg/sào Bắc Bộ (360m2). Chia 3 lần bón: bón lót; thúc 1: rau 3-4 lá thật, thúc 2 sau lần 1 từ 10-15 ngày.

– Cây ăn quả: 1-3 kg/gốc/năm. Cây thời kì kiến thiết cơ bản: chia 2-4 lần trước đợt phát lộc. Cây thời kì kinh doanh chia 4 lần: sau thu hoạch; trước phân hóa mầm hoa; sau phân hóa quả (quả 2-3 cm); giai đoạn nuôi quả.