Đạm Hoa Tín 30%

 

Thành phần

  • Đạm tổng số: 30%

Công dụng

  • Tổng hợp các loại đạm và các nguyên tố vi lượng cho hiệu quả kéo dài, giúp hạn chế mất đạm và tiết kiệm phân bón.
  • Nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Hướng dẫn sử dụng

  • Lúa: Bón thúc 7-9 kg/sào Bắc Bộ
  • Ngô: Bón thúc 10-15 kg/sào Bắc Bộ
  • Rau màu: thúc 10-12 kg/sào Bắc Bộ
  • Có thể bón kết hợp với các loại phân bón khác