Cây công nghiệp 20-3-6 + Vi lượng

Thành phần
– Đạm tổng số: 20%
– Lân hữu hiệu: 3%
– Kali hữu hiệu: 6%

Bổ sung các nguyên tố vi lượng: Bo (B): 500ppm; Kẽm (Zn): 500ppm.