NP 12-6 + Vi lượng

  • Thành phần

Đạm tổng số: 12%;
Lân hữu hiệu: 6%;
Kali hữu hiệu: 2%;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Bo (B): 500 ppm;

Độ ẩm: 5%.

Công dụng 

–  Có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng giai đoạn bón lót, giúp bộ rễ phát triển mạnh, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

–  Bổ sung các nguyên tố vi lượng tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và tăng sức chống chịu sâu bệnh hại.

– Tăng năng suất và chất lượng nông sản.