NPK 13-5-7+Vi lượng

Thành phần

  • Đạm tổng số: 13%
  • Lân hữu hiệu: 5%
  • Kali hữu hiệu: 7%

Công dụng

– Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng thúc đẩy sinh trưởng và phát triển cho cây trồng.

– Hạn chế ảnh hưởng sâu bệnh hại và thời tiết bất lợi.

– Tăng năng suất chất lượng nông sản.

– Nâng cao năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.