NPK 16-16-8 + Vi lượng

Thành phần

Đạm tổng số: 16%;
Lân hữu hiệu: 16%;
Kali hữu hiệu: 8%;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Bo (B): 200 ppm;

Sắt (Fe): 50 ppm;

Đồng (Cu): 50 ppm;

Mangan (Mn): 50 ppm;

Độ ẩm: 5%.