TSN NPK 18-5-10+3S+TE

Thành phần

Đạm tổng số: 18%;
Lân hữu hiệu: 5%;
Kali hữu hiệu: 10%;

Lưu huỳnh (S): 3%;

TE:

– Kẽm (Zn): 10.000 ppm;

– Mangan (Mn): 300 ppm;

– Sắt (Fe): 200 ppm;

Công dụng

– Cung cấp đầy đủ, cân đối dưỡng chất cần thiết cho cây trồng phát triển mạnh.

– Bổ sung vi lượng giúp cứng cây, dày lá, chắc quả. Hạn chế ảnh hưởng sâu bệnh và thời tiết bất lợi.

– Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

Khối lượng tịnh: 15kg