NPK 19-5-9+3S+Zn+TE


Thành phần
– Đạm tổng số: 19%
– Lân hữu hiệu: 5%
– Kali hữu hiệu: 9%
– Lưu huỳnh: 3%
– Kẽm: 1%
– Bổ sung các nguyên tố vi lượng.
Công dụng
– Cung cấp cân đối và đầy đủ dinh dưỡng cho cây trồng.
– Giúp cứng cây, dày lá, chắc hạt; Hạn chế ảnh hưởng sâu bệnh hại và thời tiết bất lợi.
– Giúp nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.
Hướng dẫn sử dụng
– Cây lúa: 12-17 kg/sào Bắc Bộ. Chia 2-3 lần bón/vụ.
– Cây Ngô, khoai, lạc, đậu: 17-20 kg/sào Bắc Bộ. Chia 3 lần bón.
– Rau màu: 10-15 kg/sào Bắc Bô