NPK 20-3-6 + Vi lượng

Thành phần

Đạm tổng số: 20%;
Lân hữu hiệu: 3%;
Kali hữu hiệu: 6%;

Kẽm (Zn): 500 ppm;

Bo (B): 500 ppm;

Độ ẩm: 5%.

Công dụng

– Giúp cứng cây, dày lá, chắc hạt.

– Hạn chế ảnh hưởng sâu bệnh hại và thời tiết bất lợi.