NPK 5-10-3 + 10Si

Thành phần:

– Đạm (N):  5%

– Lân (P2O5):  10%

– Kali (K2O): 3%

– Silic (SiO2): 10%

Tác dụng:

– Cung cấp đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng.

– Hạn chế sự phá hoại của sâu bệnh.

– Tăng năng suất chất lượng nông sản.

– Tăng khả năng chịu hạn, chịu rét và cải tạo đất.

Sử dụng: