NPK Hoa Tín 2IN1

Thành Phần:   -Bao chuyên lót npk( 10- 10-3): Đạm (N):……………………………… 10% Lân (P2O5):……………………………10% Kali (K2O):…………………………….. 13% Các yếu tố trung vi lượng Ca, Bo, Mg , Si,S …. – Bao chuyên thúc npk (18-15): Đạm (N):……………………………… 18% Kali (K2O):…………………………….. 15% Các yếu tố trung vi lượng Ca, Bo, Mg , Si,S …. HƯỚNG DẪN SỬ … Đọc tiếp “NPK Hoa Tín 2IN1”

NPK 17-17-17+TE

NPK 17-17-17+TE Thành Phần:   Đạm (N):……………………………… 17% Lân (P2O5):……………………………17% Kali (K2O):…………………………….. 17% Các yếu tố trung vi lượng Ca, Bo, Mg , Si,S …. 500ppm HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN – Không nguy hiểm khi tiếp xúc, không ăn được – Sử dụng cho tất cả các loại cây trồng – Cây cà … Đọc tiếp “NPK 17-17-17+TE”